บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย พวงหรีด โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [พวงหรีด เชียงใหม่]

พวงหรีด จอมทอง
พวงหรีด เชียงดาว
พวงหรีด ไชยปราการ
พวงหรีด ดอยเต่า
พวงหรีด ดอยสะเก็ด
พวงหรีด ดอยหล่อ
พวงหรีด ฝาง
พวงหรีด พร้าว
พวงหรีด เมืองเชียงใหม่
พวงหรีด แม่แจ่ม
พวงหรีด แม่แตง
พวงหรีด แม่ริม
พวงหรีด แม่วาง
พวงหรีด แม่ออน
พวงหรีด แม่อาย
พวงหรีด เวียงแหง
พวงหรีด สะเมิง
พวงหรีด สันกำแพง
พวงหรีด สันทราย
พวงหรีด สันป่าตอง
พวงหรีด สารภี
พวงหรีด หางดง
พวงหรีด อมก๋อย
พวงหรีด ฮอด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วัดดอยกู่(พระธาตุดอยกู่)
วัดดอยสะเก็ด
วัดนาถสำราญ
วัดปทุมสราราม
วัดป่าไผ่ศรีโขง
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดร้องขี้เหล็ก
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดศรีประดิษฐ์
วัดสุขเกษม
วัดอมราราม
วัดเจติยานุสรณ์
วัดชัยสถาน
วัดชัยสถิตย์
วัดเชฏฐาวรคุปต์
วัดดอนชัย
วัดยางทอง
วัดรัตนปัญญารังสิต
วัดวารีสุทธาวาส(รังษีสุทธาวาส)
วัดศรีสวัสดิ์
วัดสันปูเลย
วัดอัมพวัน
วัดมงคลวราราม
วัดวังธาร
วัดศรีมุงเมือง
วัดสารคามรังสรรค์
วัดสุขวิเวการาม
วัดชยาลังการ์
วัดดวงดี
วัดป่ายาง
วัดไพรสณฑ์สว่าง
วัดดอกแดง
วัดป่าฝาง
วัดสุวรรณฉิมพลี
วัดน้ำแพร่
วัดป่าลาน
วัดปิตยาราม
วัดศรีประดู่
วัดบ้านถ้ำ
วัดวาลุการาม
วัดศิริมังคลาราม
วัดป่าสักหลวง
วัดสันต้นม่วงเหนือ
วัดสันโป่ง
วัดไชยพฤกษาวาส
วัดเทพินทราราม
วัดนาคาสถิตย์
วัดป่าแพ่ง
วัดแม่คือ
วัดมหาวนาภิมุข
วัดศรีชยาราม
วัดศรีดอนดู่
วัดสุนทรศิริ
วัดกัญจน์นิธยาราม
วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง)
วัดดอยปล่อยนก
วัดแม่โป่ง
วัดแม่ฮ่องใคร้
วัดตาดเหมย
วัดบ้านโป่ง
วัดแม่หวาน       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.


พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 
                   
พวงหรีด วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง),ร้านดอกไม้ วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง) ,ส่งพวงหรีด วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง) ,ร้านพวงหรีด วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง),ร้านพวงหรีดใกล้วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง)

พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง) ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร 086-180-7041  

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง)
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์)
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด


ตัวอย่าง พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ และเว็บในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้น*ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางเว็บไซต์ของเรา (พวงหรีด.com)
จะจัดส่ง พวงหรีด จาก ร้านดอกไม้ หรือ ร้านพวงหรีด ที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของวัด หรือ สถานที่เป้าหมายที่สุด หากไม่มีร้านตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางทีมงานจะจัดส่งพวงหรีด จากใน อ.เมือง ,เขต หรือ แขวงที่ใกล้เคียง เพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ

สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
 
     
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง) ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
ชื่อ วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง)   ประเภท วัดราษฎร์   นิกาย มหานิกาย
ที่อยู่ ม. 1 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  (สำรวจข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2543)
 
 
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง)  ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
   
 

วัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้

  วัดกัญจน์นิธยาราม
วัดดอยปล่อยนก
วัดแม่โป่ง
วัดแม่ฮ่องใคร้
 
 
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ,เว็บในเครือข่าย และร้านค้าในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง) พวงหรีด วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง) พวงหรีด วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง)
 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านดอกไม้ วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง) ,ร้านพวงหรีด วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง),ส่งพวงหรีด วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง),ร้านพวงหรีดใกล้วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง)
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086-180-7041

   
พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ไปยังทุกวัดทั่วไทย
พวงหรีด ดอยสะเก็ด     รายชื่อวัดในกรุงเทพฯ    พวงหรีด วัดกัญจน์นิธยาราม    พวงหรีด วัดดอยปล่อยนก
   
   
   
 

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap