บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย พวงหรีด โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.สุรินทร์ [พวงหรีด สุรินทร์]

พวงหรีด กาบเชิง
พวงหรีด เขวาสินรินทร์
พวงหรีด จอมพระ
พวงหรีด ชุมพลบุรี
พวงหรีด ท่าตูม
พวงหรีด โนนนารายณ์
พวงหรีด บัวเชด
พวงหรีด ปราสาท
พวงหรีด พนมดงรัก
พวงหรีด เมืองสุรินทร์
พวงหรีด รัตนบุรี
พวงหรีด ลำดวน
พวงหรีด ศรีณรงค์
พวงหรีด ศีขรภูมิ
พวงหรีด สนม
พวงหรีด สังขะ
พวงหรีด สำโรงทาบ
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

วัดจำปาราม
วัดบ้านเอือด
วัดปทุมทอง
วัดปทุมศิลาวารี
วัดพระพุทธบาทพนมดิน
วัดโพธิ์บัลลังก์(บ้านบัลลังก์)
วัดโพธิ์พฤกษาราม
วัดสว่างน้ำคำ(บ้านน้ำคำ)
วัดแจ้งสว่าง(ตากลาง)
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ศรี
วัดรัตนมงคล(ตระมุง)
วัดหนองบึง
วัดชายทุ่ง
วัดดอนทายิการาม
วัดพรมเทพ
วัดศาลาลอย(บ้านยางกระจับ)
วัดจำปาสะเอิง
วัดบึงละหาร
วัดโพธิ์สว่างโพนครก
วัดโพนขวาว
วัดบึงแก
วัดสว่างหนองแวง
วัดสว่างอุดมท่าศิลา
วัดสุวรรณอินทอง
วัดหนองยาง
วัดโนนรังราษฎร์ศิริ(โนนสูง)
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านปริง)
วัดโพธิ์หิมวันต์
วัดสว่างอารมณ์(บ้านเฉนียง)
วัดจำปาหนองบัว
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ศรีไกลเสนียด
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
วัดอัมพาวารินทร์
วัดนิโครธาราม
วัดลักษณาศรม
วัดสว่างอารมณ์(บ้านโสมน)
วัดสุนทรธรรมาราม
วัดหนองแสง
วัดบูรพาราม
วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู)
วัดวรรณรังษี
วัดสระบัวแดง       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.


พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 
                   
พวงหรีด วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู),ร้านดอกไม้ วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู) ,ส่งพวงหรีด วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู) ,ร้านพวงหรีด วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู),ร้านพวงหรีดใกล้วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู)

พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู) ท่าตูม จ.สุรินทร์
โทร 086-180-7041  

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู)
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์)
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด


ตัวอย่าง พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ และเว็บในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้น*ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางเว็บไซต์ของเรา (พวงหรีด.com)
จะจัดส่ง พวงหรีด จาก ร้านดอกไม้ หรือ ร้านพวงหรีด ที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของวัด หรือ สถานที่เป้าหมายที่สุด หากไม่มีร้านตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางทีมงานจะจัดส่งพวงหรีด จากใน อ.เมือง ,เขต หรือ แขวงที่ใกล้เคียง เพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ

สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
 
     
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู) ท่าตูม จ.สุรินทร์

 
ชื่อ วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู)   ประเภท วัดราษฎร์   นิกาย มหานิกาย
ที่อยู่ ม. 8 หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์ 32120
  (สำรวจข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2543)
 
 
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู)  ท่าตูม จ.สุรินทร์
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
   
 

วัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้

  วัดบูรพาราม
วัดวรรณรังษี
 
 
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ,เว็บในเครือข่าย และร้านค้าในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู) พวงหรีด วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู) พวงหรีด วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู)
 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านดอกไม้ วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู) ,ร้านพวงหรีด วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู),ส่งพวงหรีด วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู),ร้านพวงหรีดใกล้วัดปทุมสว่าง(บ้านหนองคู)
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086-180-7041

   
พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ไปยังทุกวัดทั่วไทย
พวงหรีด ท่าตูม     รายชื่อวัดในกรุงเทพฯ    พวงหรีด วัดบูรพาราม    พวงหรีด วัดวรรณรังษี
   
   
   
 

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap