บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย พวงหรีด โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เพชรบุรี [พวงหรีด เพชรบุรี]

พวงหรีด แก่งกระจาน
พวงหรีด เขาย้อย
พวงหรีด ชะอำ
พวงหรีด ท่ายาง
พวงหรีด บ้านลาด
พวงหรีด บ้านแหลม
พวงหรีด เมืองเพชรบุรี
พวงหรีด หนองหญ้าปล้อง
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

วัดกำแพงแลง
วัดเกาะ
วัดจันทราวาส
วัดชีว์ประเสริฐ
วัดไตรโลก
วัดธ่อเจริญธรรม
วัดป้อม
วัดพรหมวิหาร
วัดพระทรง
วัดเพชรพลี
วัดแรก
วัดลาด
วัดสนามพราหมณ์
วัดใหญ่สุวรรณาราม
วัดอุทัยโพธาราม
วัดกุฎีดาว
วัดแก่นเหล็ก
วัดข่อย
วัดคงคาราม
วัดโคก
วัดช้าง
วัดชีสระอินทร์
วัดไชยสุรินทร์
วัดถ้ำแก้ว
วัดพระพุทธไสยาสน์
วัดพลับพลาชัย
วัดมหาธาตุ
วัดมหาสมณาราม
วัดยาง
วัดรัตนตรัย
วัดสระบัว
วัดอัมพวันปิยาราม
วัดปากน้ำ
วัดโพธิ์ทัยมณี
วัดใหม่เจริญธรรม
วัดดอนมะขามช้าง
วัดนาพรม
วัดธงไชย
วัดบุญทวี(ถ้ำแกลบ)
วัดวิหารโบสถ์
วัดอินทาราม
วัดขุนตรา
วัดบันไดทอง
วัดชมพูพน
วัดสิงห์
วัดบันไดอิฐ
วัดโรงเข้
วัดไร่ดอน
วัดเวียงคอย
วัดเจริญศรีมณีผล
วัดทองนพคุณ
วัดประดิษฐวนาราม
วัดท่าศิริ
วัดนาค
วัดพระรูป
วัดไสกระดาน
วัดลาดโพธิ์
วัดสำมะโรง
วัดโพธิ์พระนอก
วัดโพธิ์พระใน
วัดบางทะลุ
วัดหาดเจ้าสำราญ
วัดเขมาภิรัตการาม
วัดบ่อหลวง
วัดหนองควง
วัดเพรียง
วัดถิ่นปุรา
วัดหนองไม้เหลือง
วัดลุ่มโพธิ์ทอง
วัดหนองหว้า
วัดธรรมรังษี       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.


พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 
                   
พวงหรีด วัดโคก,ร้านดอกไม้ วัดโคก ,ส่งพวงหรีด วัดโคก ,ร้านพวงหรีด วัดโคก,ร้านพวงหรีดใกล้วัดโคก

พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดโคก เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โทร 086-180-7041  

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดโคก
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์)
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด


ตัวอย่าง พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ และเว็บในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้น*ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางเว็บไซต์ของเรา (พวงหรีด.com)
จะจัดส่ง พวงหรีด จาก ร้านดอกไม้ หรือ ร้านพวงหรีด ที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของวัด หรือ สถานที่เป้าหมายที่สุด หากไม่มีร้านตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางทีมงานจะจัดส่งพวงหรีด จากใน อ.เมือง ,เขต หรือ แขวงที่ใกล้เคียง เพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ

สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
 
     
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ วัดโคก เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

 
ชื่อ วัดโคก   ประเภท วัดราษฎร์   นิกาย มหานิกาย
ที่อยู่ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
  (สำรวจข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2543)
 
 
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดโคก  เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
   
 

วัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้

  วัดกุฎีดาว
วัดแก่นเหล็ก
วัดข่อย
วัดคงคาราม
วัดช้าง
วัดชีสระอินทร์
วัดไชยสุรินทร์
วัดถ้ำแก้ว
วัดพระพุทธไสยาสน์
วัดพลับพลาชัย
วัดมหาธาตุ
วัดมหาสมณาราม
วัดยาง
วัดรัตนตรัย
วัดสระบัว
วัดอัมพวันปิยาราม
 
 
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ,เว็บในเครือข่าย และร้านค้าในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด วัดโคก พวงหรีด วัดโคก พวงหรีด วัดโคก
 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านดอกไม้ วัดโคก ,ร้านพวงหรีด วัดโคก,ส่งพวงหรีด วัดโคก,ร้านพวงหรีดใกล้วัดโคก
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086-180-7041

   
พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ไปยังทุกวัดทั่วไทย
พวงหรีด เมืองเพชรบุรี     รายชื่อวัดในกรุงเทพฯ    พวงหรีด วัดคงคาราม    พวงหรีด วัดช้าง
   
   
   
 

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap