บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย พวงหรีด โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [พวงหรีด เชียงใหม่]

พวงหรีด จอมทอง
พวงหรีด เชียงดาว
พวงหรีด ไชยปราการ
พวงหรีด ดอยเต่า
พวงหรีด ดอยสะเก็ด
พวงหรีด ดอยหล่อ
พวงหรีด ฝาง
พวงหรีด พร้าว
พวงหรีด เมืองเชียงใหม่
พวงหรีด แม่แจ่ม
พวงหรีด แม่แตง
พวงหรีด แม่ริม
พวงหรีด แม่วาง
พวงหรีด แม่ออน
พวงหรีด แม่อาย
พวงหรีด เวียงแหง
พวงหรีด สะเมิง
พวงหรีด สันกำแพง
พวงหรีด สันทราย
พวงหรีด สันป่าตอง
พวงหรีด สารภี
พวงหรีด หางดง
พวงหรีด อมก๋อย
พวงหรีด ฮอด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดกู่เต้า
วัดควรค่าม้า
วัดชัยพระเกียรติ
วัดเชียงมั่น
วัดเชียงยืน
วัดดวงดี
วัดดอกคำ
วัดดอกเอื้อง
วัดดับภัย
วัดทุงยู
วัดบ้านปิง
วัดปราสาท
วัดป่าเป้า
วัดป่าพร้าวใน
วัดผาบ่อง
วัดมณเฑียร
วัดสำเภา
วัดหม้อคำตวง
วัดหมื่นล้าน
วัดอุโมงค์ ( ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดเจดีย์หลวง
วัดช่างแต้ม
วัดทรายมูลเมือง
วัดพระเจ้าเม็งราย
วัดพระสิงห์
วัดพวกแต้ม
วัดพวกหงส์
วัดพันเตา
วัดพันแหวน
วัดพันอ้น
วัดฟ่อนสร้อย
วัดเมธัง
วัดศรีเกิด
วัดหมื่นเงินกอง
วัดหมื่นตูม
วัดดาวดึงษ์
วัดธาตุคำ
วัดนันทาราม
วัดพวกช้าง
วัดพวกเปีย
วัดเมืองมาง
วัดศรีปิงเมือง
วัดศรีสุพรรณ
วัดหมื่นสาร
วัดชมพู
วัดชัยศรีภูมิ
วัดเชตวัน
วัดป่าแพ่ง
วัดแสนฝาง
วัดหนองคำ
วัดอู่ทรายคำ
วัดชัยมงคล
วัดช้างฆ้อง
วัดบุพพาราม
วัดพันตอง
วัดลอยเคราะห์
วัดหัวฝาย
วัดกู่คำ
วัดเกตการาม(เกตุการาม)
วัดเชตุพน
วัดท่าสะต๋อย
วัดเมืองกาย
วัดศรีโขง
วัดสันป่าข่อย
วัดข่วงสิงห์
วัดเจ็ดยอด
วัดช่างเคี่ยน
วัดแม่หยวก
วัดสันติธรรม
วัดป่าแดงมหาวิหาร
วัดผาลาด
วัดฝายหิน
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดร่ำเปิง
วัดศรีโสดา
วัดสวนดอก
วัดใหม่ห้วยทราย
วัดอุโมงค์ (ม. 10 บ้านอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดต้นปิน
วัดตำหนัก
วัดท่าข้าม
วัดป่าชี
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดสวนพริก
วัดอุโบสถ
วัดเกาะกลาง
วัดดอนชัย
วัดต้นตาลโตน
วัดท่าใหม่อิ
วัดป่าแดด
วัดป่าพร้าวนอก
วัดวังสิงห์คำ
วัดเมืองสาตรน้อย
วัดศรีบุญเรือง
วัดสันป่าเลียง
วัดเสาหิน
วัดดอนจั่น
วัดศรีบัวเงิน
วัดบวกครกน้อย
วัดขะจาว
วัดท่ากระดาษ
วัดฟ้าฮ่าม
วัดลังกา
วัดสันทราย
วัดบ้านท่อ
วัดป่าตัน
วัดเมืองลัง
วัดท่าเดื่อ
วัดท่าหลุก
วัดป่าข่อยใต้
วัดร้องอ้อ       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.


พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 
                   
พวงหรีด วัดสันป่าข่อย,ร้านดอกไม้ วัดสันป่าข่อย ,ส่งพวงหรีด วัดสันป่าข่อย ,ร้านพวงหรีด วัดสันป่าข่อย,ร้านพวงหรีดใกล้วัดสันป่าข่อย

พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดสันป่าข่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร 086-180-7041  

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดสันป่าข่อย
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์)
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด


ตัวอย่าง พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ และเว็บในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้น*ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางเว็บไซต์ของเรา (พวงหรีด.com)
จะจัดส่ง พวงหรีด จาก ร้านดอกไม้ หรือ ร้านพวงหรีด ที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของวัด หรือ สถานที่เป้าหมายที่สุด หากไม่มีร้านตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางทีมงานจะจัดส่งพวงหรีด จากใน อ.เมือง ,เขต หรือ แขวงที่ใกล้เคียง เพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ

สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
 
     
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ วัดสันป่าข่อย เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 
ชื่อ วัดสันป่าข่อย   ประเภท วัดราษฎร์   นิกาย มหานิกาย
ที่อยู่ วัดเกตุ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  (สำรวจข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2543)
 
 
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดสันป่าข่อย  เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
   
 

วัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้

  วัดกู่คำ
วัดเกตการาม(เกตุการาม)
วัดเชตุพน
วัดท่าสะต๋อย
วัดเมืองกาย
วัดศรีโขง
 
 
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ,เว็บในเครือข่าย และร้านค้าในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด วัดสันป่าข่อย พวงหรีด วัดสันป่าข่อย พวงหรีด วัดสันป่าข่อย
 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านดอกไม้ วัดสันป่าข่อย ,ร้านพวงหรีด วัดสันป่าข่อย,ส่งพวงหรีด วัดสันป่าข่อย,ร้านพวงหรีดใกล้วัดสันป่าข่อย
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086-180-7041

   
พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ไปยังทุกวัดทั่วไทย
พวงหรีด เมืองเชียงใหม่     รายชื่อวัดในกรุงเทพฯ    พวงหรีด วัดศรีโขง    พวงหรีด วัดข่วงสิงห์
   
   
   
 

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap