บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย พวงหรีด โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [พวงหรีด เชียงใหม่]

พวงหรีด จอมทอง
พวงหรีด เชียงดาว
พวงหรีด ไชยปราการ
พวงหรีด ดอยเต่า
พวงหรีด ดอยสะเก็ด
พวงหรีด ดอยหล่อ
พวงหรีด ฝาง
พวงหรีด พร้าว
พวงหรีด เมืองเชียงใหม่
พวงหรีด แม่แจ่ม
พวงหรีด แม่แตง
พวงหรีด แม่ริม
พวงหรีด แม่วาง
พวงหรีด แม่ออน
พวงหรีด แม่อาย
พวงหรีด เวียงแหง
พวงหรีด สะเมิง
พวงหรีด สันกำแพง
พวงหรีด สันทราย
พวงหรีด สันป่าตอง
พวงหรีด สารภี
พวงหรีด หางดง
พวงหรีด อมก๋อย
พวงหรีด ฮอด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วัดคันธาวาส
วัดดอนชัย
วัดบ้านถ้ำ
วัดป่าลาน (ม. 1 ต.ยางคราม อ.จอมทอง)
วัดศรีแดนเมือง
วัดศรีทรายมูล
วัดหนองหลั้ว
วัดใหม่พัฒนา
วัดโขงขาว
วัดป่าลาน (ม. 7 ต.สองแคว อ.จอมทอง)
วัดสองแคว
วัดหลังถ้ำ
วัดหัวข่วง
วัดเชิงดอย
วัดแท่นคำ
วัดน้ำตกแม่กลาง
วัดน้ำลัด
วัดพระเกิ๊ด
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วัดพระบาท
วัดเมืองกลาง
วัดข่วงเปา
วัดขะแมด
วัดมงคลวารี
วัดล้านนาญาณสังวราราม
วัดวังดิน
วัดสบรู้
วัดห้วยตองสัก
วัดใหม่สันตึง
วัดทุ่งปูน
วัดพุทธนิมิตร
วัดโมคคัลลาน
วัดวังจำปา
วัดวังปาน
วัดสบเตี๊ยะ
วัดหนองอาบช้าง
วัดห้วยม่วง
วัดหาดนาค
วัดข่วงเปาใต้
วัดดงเย็น
วัดท่าข้าม
วัดนากบ
วัดบ้านแปะ
วัดม่อนหิน
วัดสบแจ่ม
วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย
วัดสบแปะ
วัดห้วยทราย
วัดดอยแก้ว
วัดดอยน้อย
วัดท่าต้นแหน
วัดบ้านใหม่สารภี
วัดแม่สอย(แม่สรวย)
วัดโรงวัว
วัดวังน้ำหยาด
วัดสบสอย
วัดหนองคัน
วัดดอนชื่น
วัดดอยหล่อ
วัดปากทางสามัคคี
วัดฟ้าหลั่ง
วัดวังขามป้อม
วัดสันคะยอม
วัดหลอด
วัดเหล่าเป้า
วัดอรัญญวาส
วัดห้วยดินจี่
วัดใหม่หนองหอย       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.


พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 
                   
พวงหรีด วัดวังน้ำหยาด,ร้านดอกไม้ วัดวังน้ำหยาด ,ส่งพวงหรีด วัดวังน้ำหยาด ,ร้านพวงหรีด วัดวังน้ำหยาด,ร้านพวงหรีดใกล้วัดวังน้ำหยาด

พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดวังน้ำหยาด จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทร 086-180-7041  

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดวังน้ำหยาด
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์)
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด


ตัวอย่าง พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ และเว็บในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้น*ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางเว็บไซต์ของเรา (พวงหรีด.com)
จะจัดส่ง พวงหรีด จาก ร้านดอกไม้ หรือ ร้านพวงหรีด ที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของวัด หรือ สถานที่เป้าหมายที่สุด หากไม่มีร้านตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางทีมงานจะจัดส่งพวงหรีด จากใน อ.เมือง ,เขต หรือ แขวงที่ใกล้เคียง เพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ

สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
 
     
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ วัดวังน้ำหยาด จอมทอง จ.เชียงใหม่

 
ชื่อ วัดวังน้ำหยาด   ประเภท วัดราษฎร์   นิกาย มหานิกาย
ที่อยู่ ม. 2 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 50160
  (สำรวจข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2543)
 
 
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดวังน้ำหยาด  จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
   
 

วัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้

  วัดบ้านใหม่สารภี
วัดแม่สอย(แม่สรวย)
วัดโรงวัว
วัดสบสอย
วัดหนองคัน
 
 
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ,เว็บในเครือข่าย และร้านค้าในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด วัดวังน้ำหยาด พวงหรีด วัดวังน้ำหยาด พวงหรีด วัดวังน้ำหยาด
 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านดอกไม้ วัดวังน้ำหยาด ,ร้านพวงหรีด วัดวังน้ำหยาด,ส่งพวงหรีด วัดวังน้ำหยาด,ร้านพวงหรีดใกล้วัดวังน้ำหยาด
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086-180-7041

   
พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ไปยังทุกวัดทั่วไทย
พวงหรีด จอมทอง     รายชื่อวัดในกรุงเทพฯ    พวงหรีด วัดโรงวัว    พวงหรีด วัดสบสอย
   
   
   
 

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap