บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย พวงหรีด โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [พวงหรีด เชียงใหม่]

พวงหรีด จอมทอง
พวงหรีด เชียงดาว
พวงหรีด ไชยปราการ
พวงหรีด ดอยเต่า
พวงหรีด ดอยสะเก็ด
พวงหรีด ดอยหล่อ
พวงหรีด ฝาง
พวงหรีด พร้าว
พวงหรีด เมืองเชียงใหม่
พวงหรีด แม่แจ่ม
พวงหรีด แม่แตง
พวงหรีด แม่ริม
พวงหรีด แม่วาง
พวงหรีด แม่ออน
พวงหรีด แม่อาย
พวงหรีด เวียงแหง
พวงหรีด สะเมิง
พวงหรีด สันกำแพง
พวงหรีด สันทราย
พวงหรีด สันป่าตอง
พวงหรีด สารภี
พวงหรีด หางดง
พวงหรีด อมก๋อย
พวงหรีด ฮอด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วัดกลางทุ่ง
วัดคลองศิลา
วัดคูหาวารีเกษม
วัดจองแป้น
วัดเจดีย์งาม
วัดชยาราม
วัดต้นรุง
วัดท่าสะแล
วัดเทพอำนวย
วัดปัณณาราม
วัดป่าแดง
วัดพระบาทอุดม
วัดม่วงคำ
วัดแม่ใจใต้
วัดศรีดอนชัย
วัดสระนิคม
วัดเสาหิน
วัดคงคานิมิตร
วัดธัมมิกาวาส
วัดบ้านลาน
วัดประทุมมาวาส
วัดโพธิ์ทอง
วัดมธุราวาส
วัดม่วงชุม
วัดสวนชา
วัดสุนทราวาส
วัดสุวรรณาราม
วัดหัวนา
วัดคงคาราม
วัดทุ่งจำลอง
วัดพรหมจริยาวาส
วัดพระธาตุดอยแก้ว
วัดแม่งอน
วัดสุคันธวารี
วัดห้วยห้อม
วัดหาดสำราญ
วัดอุดมมงคล
วัดอุทกวารี
วัดคยานุสิทธิ์
วัดชัยเกษม
วัดเชียงยืน
วัดเทพประสิทธิ์
วัดโป่งทรายคำ
วัดแม่สูน
วัดล้องอ้อ
วัดวิเวกการาม
วัดสันปูเลย
วัดหนองยาว
วัดต้นส้านสามัคคี
วัดนันทาราม
วัดศรีถ้อย
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีมงคล
วัดสันต้นดู่
วัดสุนทราราม
วัดโสตยาราม
วัดโสภณาราม
วัดหนองผักหนาม
วัดเหมืองแร่(ปางควาย)
วัดศรีบัวเงิน
วัดสันต้นเปา
วัดห้วยโจ้
วัดปิตยาราม
วัดวาฬุการาม       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.


พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 
                   
พวงหรีด วัดหนองยาว,ร้านดอกไม้ วัดหนองยาว ,ส่งพวงหรีด วัดหนองยาว ,ร้านพวงหรีด วัดหนองยาว,ร้านพวงหรีดใกล้วัดหนองยาว

พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดหนองยาว ฝาง จ.เชียงใหม่
โทร 086-180-7041  

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดหนองยาว
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์)
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด


ตัวอย่าง พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ และเว็บในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้น*ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางเว็บไซต์ของเรา (พวงหรีด.com)
จะจัดส่ง พวงหรีด จาก ร้านดอกไม้ หรือ ร้านพวงหรีด ที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของวัด หรือ สถานที่เป้าหมายที่สุด หากไม่มีร้านตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางทีมงานจะจัดส่งพวงหรีด จากใน อ.เมือง ,เขต หรือ แขวงที่ใกล้เคียง เพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ

สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
 
     
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ วัดหนองยาว ฝาง จ.เชียงใหม่

 
ชื่อ วัดหนองยาว   ประเภท วัดราษฎร์   นิกาย มหานิกาย
ที่อยู่ ม. 7 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110
  (สำรวจข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2543)
 
 
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดหนองยาว  ฝาง จ.เชียงใหม่
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
   
 

วัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้

  วัดคยานุสิทธิ์
วัดชัยเกษม
วัดเชียงยืน
วัดเทพประสิทธิ์
วัดโป่งทรายคำ
วัดแม่สูน
วัดล้องอ้อ
วัดวิเวกการาม
วัดสันปูเลย
 
 
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ,เว็บในเครือข่าย และร้านค้าในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด วัดหนองยาว พวงหรีด วัดหนองยาว พวงหรีด วัดหนองยาว
 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านดอกไม้ วัดหนองยาว ,ร้านพวงหรีด วัดหนองยาว,ส่งพวงหรีด วัดหนองยาว,ร้านพวงหรีดใกล้วัดหนองยาว
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086-180-7041

   
พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ไปยังทุกวัดทั่วไทย
พวงหรีด ฝาง     รายชื่อวัดในกรุงเทพฯ    พวงหรีด วัดสันปูเลย    พวงหรีด วัดต้นส้านสามัคคี
   
   
   
 

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap