บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย พวงหรีด โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำพูน [พวงหรีด ลำพูน]

พวงหรีด ทุ่งหัวช้าง
พวงหรีด บ้านธิ
พวงหรีด บ้านโฮ่ง
พวงหรีด ป่าซาง
พวงหรีด เมืองลำพูน
พวงหรีด แม่ทา
พวงหรีด ลี้
พวงหรีด เวียงหนองล่อง
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

วัดไก่แก้ว
วัดจามเทวี
วัดชัยมงคล
วัดช่างฆ้อง
วัดช้างรอง
วัดช้างสี
วัดธงสัจจะ
วัดบ้านหลวย
วัดพระคงฤาษี
วัดพระธาตุหริภุญชัย
วัดมหาวัน
วัดศรีบุญเรือง
วัดสวนดอก
วัดสังฆาราม
วัดสันดอนรอม
วัดสันป่ายางหน่อม
วัดสันป่ายางหลวง
วัดสุพรรณรังษี
วัดหนองเส้ง
วัดต้นผึ้ง
วัดบ้านหลุก (ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน)
วัดวังทอง
วัดศรีบุญยืน
วัดศรีสองเมือง
วัดเหมืองง่า
วัดกอม่วง
วัดชัยสถาน
วัดเชตวัน (ม. 7 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน)
วัดเทพาราม
วัดป่าเส้า
วัดป่าเห็ว
วัดศรีดอนทอง
วัดสุวรรณาราม
วัดอุโมงค์
วัดน้ำโค้ง
วัดป่าขาม (ม. 5 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน)
วัดศรีทรายมูล
วัดหนองช้างคืน
วัดหัวฝาย
วัดชัยชนะ
วัดไชยมงคล
วัดต้นแงะ
วัดประตูป่า
วัดล้องเดื่อ
วัดล่ามช้าง
วัดศรีสุพรรณ
วัดเจดีย์ขาว
วัดเชตวัน (ม. 7 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน)
วัดบุปผาราม
วัดป่ายางริมปิง
วัดศรีบังวัน
วัดศรีปิงชัย
วัดสันริมปิง
วัดกมลธัชชยาราม
วัดจักรคำภิมุข
วัดพันตาเกิน
วัดรมณียาราม
วัดสันต้นธง
วัดหริการาม
วัดบ้านแป้น
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านเส้ง
วัดบูชา
วัดป่าซางน้อย
วัดสันมะกรูด
วัดสันมะโก
วัดหนองเต่า
วัดกู่เรือง(กู่เรื่อง)
วัดเชตวันธรรมาราม
วัดดอยกุศล
วัดต้นโชค
วัดปงชัย
วัดป่าตอง
วัดป่าตึง
วัดหนองจาง
วัดหมูเปิ้ง
วัดเหมืองจี้หลวง
วัดเหมืองจี้ใหม่
วัดเจ้าชัย
วัดดอยติ
วัดน้ำบ่อเหลือง
วัดน้ำพุ
วัดบ้านหลุก (ม. 4 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน)
วัดสันคะยอม (ม. 1 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน)
วัดสันป่าสัก
วัดสันหลวง
วัดหนองซิว
วัดหนองไซ
วัดหนองท่า
วัดหนองปลาขอ
วัดห้วยม้าโก้ง
วัดต้นแก้ว
วัดบ้านตอง
วัดป่าขาม (ม. 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน)
วัดป่าแดด
วัดพระยืน
วัดศรีบุญชู
วัดศรีเมืองยู้
วัดหัวขัว
วัดขี้เหล็ก
วัดประตูโขง
วัดพญาผาบ
วัดพระสิงห์เดิ่ง
วัดร่องส้าว
วัดศรีคำ
วัดศรีชุม
วัดกิ่วมื่น
วัดดอยน้อย
วัดบ้านแจ่ม
วัดบ้านป่าเป้า
วัดปูเลย
วัดมะเขือแจ้
วัดศรีดอนตัน
วัดสะแล่ง
วัดสันคะยอม (ม. 4 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน)
วัดสันป่าเหียง
วัดหนองหอย
วัดเหมืองกวัก
วัดฮ่องกอม่วง
วัดจำขี้มด
วัดดอนแก้ว
วัดดอยกาศ
วัดทุ่งยาว
วัดบ้านม้า
วัดศรีบัวบาน
วัดเสาหิน
วัดหนองหล่ม
วัดกอข่อย
วัดบ่อโจง
วัดบ้านขว้าง
วัดบ้านรั้ว
วัดหนองเรือ
วัดหนองหนาม       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.


พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 
                   
พวงหรีด วัดธงสัจจะ,ร้านดอกไม้ วัดธงสัจจะ ,ส่งพวงหรีด วัดธงสัจจะ ,ร้านพวงหรีด วัดธงสัจจะ,ร้านพวงหรีดใกล้วัดธงสัจจะ

พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดธงสัจจะ เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร 086-180-7041  

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดธงสัจจะ
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์)
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด


ตัวอย่าง พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ และเว็บในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้น*ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางเว็บไซต์ของเรา (พวงหรีด.com)
จะจัดส่ง พวงหรีด จาก ร้านดอกไม้ หรือ ร้านพวงหรีด ที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของวัด หรือ สถานที่เป้าหมายที่สุด หากไม่มีร้านตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางทีมงานจะจัดส่งพวงหรีด จากใน อ.เมือง ,เขต หรือ แขวงที่ใกล้เคียง เพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ

สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
 
     
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ วัดธงสัจจะ เมืองลำพูน จ.ลำพูน

 
ชื่อ วัดธงสัจจะ   ประเภท วัดราษฎร์   นิกาย มหานิกาย
ที่อยู่ ม. 1 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000
  (สำรวจข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2543)
 
 
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดธงสัจจะ  เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
   
 

วัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้

  วัดไก่แก้ว
วัดจามเทวี
วัดชัยมงคล
วัดช่างฆ้อง
วัดช้างรอง
วัดช้างสี
วัดบ้านหลวย
วัดพระคงฤาษี
วัดพระธาตุหริภุญชัย
วัดมหาวัน
วัดศรีบุญเรือง
วัดสวนดอก
วัดสังฆาราม
วัดสันดอนรอม
วัดสันป่ายางหน่อม
วัดสันป่ายางหลวง
วัดสุพรรณรังษี
วัดหนองเส้ง
 
 
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ,เว็บในเครือข่าย และร้านค้าในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด วัดธงสัจจะ พวงหรีด วัดธงสัจจะ พวงหรีด วัดธงสัจจะ
 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านดอกไม้ วัดธงสัจจะ ,ร้านพวงหรีด วัดธงสัจจะ,ส่งพวงหรีด วัดธงสัจจะ,ร้านพวงหรีดใกล้วัดธงสัจจะ
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086-180-7041

   
พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ไปยังทุกวัดทั่วไทย
พวงหรีด เมืองลำพูน     รายชื่อวัดในกรุงเทพฯ    พวงหรีด วัดช้างสี    พวงหรีด วัดบ้านหลวย
   
   
   
 

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap