บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย พวงหรีด โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พะเยา [พวงหรีด พะเยา]

พวงหรีด จุน
พวงหรีด เชียงคำ
พวงหรีด เชียงม่วน
พวงหรีด ดอกคำใต้
พวงหรีด ปง
พวงหรีด ภูกามยาว
พวงหรีด ภูซาง
พวงหรีด เมืองพะเยา
พวงหรีด แม่ใจ
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ปง จ.พะเยา

วัดค่าไพบูลย์
วัดดอนมูล
วัดดู่
วัดทัศนาราม
วัดบุญเรือง
วัดพระธาตุดอยหยวก
วัดม่วง
วัดแม่จั๊วะ
วัดศรีดอนชัย(ศรีดอนไชย)
วัดห้วยสิงห์
วัดใหม่บ้านบอน
วัดควรดง
วัดป่าคา
วัดป่าคาใหม่
วัดวังบง
วัดสีพรม
วัดแสะ
วัดใหม่ดอนมูล
วัดไชยพฤกษ์
วัดดอนแก้ว (ม. 2 ต.ออย อ.ปง)
วัดดอนเงิน
วัดดอนไชย (ม. 3 ต.ออย อ.ปง)
วัดบ้านหลวง
วัดฝายแก้ว
วัดแม่ทาย
วัดสงเคราะห์ราษฎร์
วัดหนองขวง
วัดหล่าย
วัดใหม่ต้นฝาง
วัดเก้าเงา
วัดควร
วัดดอนไชย (ม. 4 ต.งิม อ.ปง)
วัดทุ่งแต
วัดนาดอ
วัดน้ำฮาก
วัดบ้านตุ่น
วัดบ้านเลี้ยว
วัดบ้านแฮะ
วัดแบ่ง
วัดปัว
วัดปัวดอย
วัดปางผักหม
วัดป่าแดง
วัดสันกลาง
วัดหนองบัว
วัดใหม่น้ำเงิน
วัดดอนแก้ว (ม. 4 ต.นาปรัง อ.ปง)
วัดนาปรัง
วัดบุญยืน
วัดสังคหะราษฎร์
วัดนาอ้อม
วัดน้ำปุก
วัดน้ำแป้งพนาราม
วัดผาตั้ง
วัดสุจิตธรรม(สุจริตธรรม)
วัดห้วยขุ่น       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.


พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 
                   
พวงหรีด วัดทัศนาราม,ร้านดอกไม้ วัดทัศนาราม ,ส่งพวงหรีด วัดทัศนาราม ,ร้านพวงหรีด วัดทัศนาราม,ร้านพวงหรีดใกล้วัดทัศนาราม

พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดทัศนาราม ปง จ.พะเยา
โทร 086-180-7041  

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดทัศนาราม
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์)
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด


ตัวอย่าง พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ และเว็บในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้น*ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางเว็บไซต์ของเรา (พวงหรีด.com)
จะจัดส่ง พวงหรีด จาก ร้านดอกไม้ หรือ ร้านพวงหรีด ที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของวัด หรือ สถานที่เป้าหมายที่สุด หากไม่มีร้านตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางทีมงานจะจัดส่งพวงหรีด จากใน อ.เมือง ,เขต หรือ แขวงที่ใกล้เคียง เพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ

สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
 
     
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ วัดทัศนาราม ปง จ.พะเยา

 
ชื่อ วัดทัศนาราม   ประเภท วัดราษฎร์   นิกาย มหานิกาย
ที่อยู่ ม. 4 ปง ปง พะเยา 56140
  (สำรวจข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2543)
 
 
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดทัศนาราม  ปง จ.พะเยา
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
   
 

วัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้

  วัดค่าไพบูลย์
วัดดอนมูล
วัดดู่
วัดบุญเรือง
วัดพระธาตุดอยหยวก
วัดม่วง
วัดแม่จั๊วะ
วัดศรีดอนชัย(ศรีดอนไชย)
วัดห้วยสิงห์
วัดใหม่บ้านบอน
 
 
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ,เว็บในเครือข่าย และร้านค้าในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด วัดทัศนาราม พวงหรีด วัดทัศนาราม พวงหรีด วัดทัศนาราม
 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านดอกไม้ วัดทัศนาราม ,ร้านพวงหรีด วัดทัศนาราม,ส่งพวงหรีด วัดทัศนาราม,ร้านพวงหรีดใกล้วัดทัศนาราม
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086-180-7041

   
พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ไปยังทุกวัดทั่วไทย
พวงหรีด ปง     รายชื่อวัดในกรุงเทพฯ    พวงหรีด วัดดู่    พวงหรีด วัดบุญเรือง
   
   
   
 

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap