บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย พวงหรีด โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงราย [พวงหรีด เชียงราย]

พวงหรีด ขุนตาล
พวงหรีด เชียงของ
พวงหรีด เชียงแสน
พวงหรีด ดอยหลวง
พวงหรีด เทิง
พวงหรีด ป่าแดด
พวงหรีด พญาเม็งราย
พวงหรีด พาน
พวงหรีด เมืองเชียงราย
พวงหรีด แม่จัน
พวงหรีด แม่ฟ้าหลวง
พวงหรีด แม่ลาว
พวงหรีด แม่สรวย
พวงหรีด แม่สาย
พวงหรีด เวียงแก่น
พวงหรีด เวียงชัย
พวงหรีด เวียงเชียงรุ้ง
พวงหรีด เวียงป่าเป้า
 

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.พาน จ.เชียงราย

วัดกว๋าวโท้ง
วัดทันใจ
วัดท่าเรือ
วัดบ้านกล้วย
วัดป่าแดงงาม
วัดผาเต่าคำ
วัดวังผาข้อน
วัดสันต้นดู่
วัดสันมะเค็ด
วัดสันละคร
วัดห้วยเครือบ้า
วัดกู่แก้ว
วัดจำผักกูด
วัดดงชัย
วัดปอเรียง
วัดโป่งทะลาย
วัดม่อนป่าสัก
วัดแม่แก้วใต้
วัดแม่แก้วเหนือ
วัดแม่อ้อนอก
วัดแม่อ้อใน
วัดกำพร้าวัวทอง
วัดดงขนุน
วัดไตรมัคคาราม
วัดป่ารวก
วัดราษฎร์ดำรงค์
วัดราษฎร์บำรุง
วัดสองแคว
วัดสันมะแฟน
วัดชัยมงคล
วัดศรีสุวรรณ
วัดสว่างจันทร์
วัดสันกอตาล
วัดสันกอเหียง
วัดเหมืองง่า
วัดจำคาวตอง
วัดท่าดอกแก้ว
วัดทุ่งสามเหลี่ยม
วัดสันกำแพง (ม. 12 ต.ดอยงาม อ.พาน)
วัดสันช้างตาย
วัดสันธาตุ
วัดสันป่าหนาด
วัดสันมะกอก
วัดหนองควาย
วัดหนองหมด
วัดหัวง้ม(ดอยงาม)
วัดกู่สูง
วัดเขื่อนเมือง
วัดดงเจริญ
วัดดงมะคอแลน
วัดบวกปลาค้าว
วัดป่าคา
วัดศรีเมืองมูล
วัดสันหลวง
วัดหนองฮ่าง
วัดคีรีมงคล
วัดเจริญเมือง
วัดดงตะเคียน
วัดเดื่อป่อง
วัดป่ายาง
วัดศรีทรายมูล
วัดคีรีธรรมาราม
วัดงิ้วเฒ่า
วัดทุ่งมะฝาง
วัดป่าแขม
วัดปางเกาะทราย
วัดป่าแดด
วัดป่าบงหลวง
วัดป่าหัด
วัดป่าหุ่ง
วัดปิงเมือง
วัดผาวี
วัดห้วยประสิทธิ์
วัดทุ่งพร้าว
วัดนันทาราม
วัดป่าถ่อนดอนแก้ว
วัดพระหิน
วัดม่วงคำ
วัดสันกำแพง (ม. 3 ต.ม่วงคำ อ.พาน)
วัดสันขี้เม้า
วัดสันต้นต้อง
วัดสันน้ำบ่อ
วัดสันผักแค
วัดสันมะเหม้า
วัดทรายขาว
วัดท่าฮ่อ
วัดโป่งแดง
วัดแม่คาววัง
วัดร่องธาร
วัดสันทราย
วัดหนองตุ้ม
วัดหนองผักจิก
วัดอุดมวารี
วัดเชียงยืน
วัดเชียงหมั้น
วัดดวงดี
วัดทาดง
วัดผาแดง
วัดพื้นเมือง
วัดศรีชุม
วัดสันโค้ง
วัดหนองถ้ำ
วัดหัวฝาย
วัดใหม่พัฒนา(บ้านใหม่พัฒนา)
วัดดงน้ำล้อม
วัดป่าสักเหนือ
วัดปูแกง
วัดแม่เย็นเหนือ
วัดสันกอง
วัดสันต้นแหน
วัดสันไม้ฮาม
วัดเกตุแก้ว
วัดดอนตัน
วัดทรายมูล
วัดเทพวัน
วัดป่ากว๋าว
วัดป่าซาง
วัดป่าไผ่
วัดพระธาตุจอมแว่
วัดม่วงชุม
วัดร้องหลอด
วัดสันปลาดุก
วัดหนองบัวเงิน
วัดใหม่เจริญ
วัดดงเวียง
วัดท่าหล่ม
วัดป่าสักใต้
วัดร่องคต
วัดสันป่ง
วัดสันปูเลย
วัดอรัญวิเวก       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.


พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 
                   
พวงหรีด วัดโป่งทะลาย,ร้านดอกไม้ วัดโป่งทะลาย ,ส่งพวงหรีด วัดโป่งทะลาย ,ร้านพวงหรีด วัดโป่งทะลาย,ร้านพวงหรีดใกล้วัดโป่งทะลาย

พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดโป่งทะลาย พาน จ.เชียงราย
โทร 086-180-7041  

บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดโป่งทะลาย
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์)
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด


ตัวอย่าง พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ และเว็บในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้น*ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางเว็บไซต์ของเรา (พวงหรีด.com)
จะจัดส่ง พวงหรีด จาก ร้านดอกไม้ หรือ ร้านพวงหรีด ที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของวัด หรือ สถานที่เป้าหมายที่สุด หากไม่มีร้านตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางทีมงานจะจัดส่งพวงหรีด จากใน อ.เมือง ,เขต หรือ แขวงที่ใกล้เคียง เพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ

สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
 
     
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ วัดโป่งทะลาย พาน จ.เชียงราย

 
ชื่อ วัดโป่งทะลาย   ประเภท วัดราษฎร์   นิกาย มหานิกาย
ที่อยู่ ม. 4 แม่อ้อ พาน เชียงราย 57120
  (สำรวจข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2543)
 
 
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง วัดโป่งทะลาย  พาน จ.เชียงราย
โทร 086-180-7041 ( พวงหรีด )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
   
 

วัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้

  วัดกู่แก้ว
วัดจำผักกูด
วัดดงชัย
วัดปอเรียง
วัดม่อนป่าสัก
วัดแม่แก้วใต้
วัดแม่แก้วเหนือ
วัดแม่อ้อนอก
วัดแม่อ้อใน
 
 
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ,เว็บในเครือข่าย และร้านค้าในเครือข่ายของเรา
พวงหรีด วัดโป่งทะลาย พวงหรีด วัดโป่งทะลาย พวงหรีด วัดโป่งทะลาย
 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านดอกไม้ วัดโป่งทะลาย ,ร้านพวงหรีด วัดโป่งทะลาย,ส่งพวงหรีด วัดโป่งทะลาย,ร้านพวงหรีดใกล้วัดโป่งทะลาย
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086-180-7041

   
พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ไปยังทุกวัดทั่วไทย
พวงหรีด พาน     รายชื่อวัดในกรุงเทพฯ    พวงหรีด วัดปอเรียง    พวงหรีด วัดม่อนป่าสัก
   
   
   
 

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap