พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย
พวงหรีด โทร 086-180-7041

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
ตัวอย่าง พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 
 

พวงหรีด ภาคเหนือ

พวงหรีด ภาคอีสาน

พวงหรีด ภาคกลาง

พวงหรีด ภาคตะวันออก

พวงหรีด ภาคตะวันตก

พวงหรีด ภาคใต้
       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.
พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

พวงหรีด สุรินทร์ ,ร้านดอกไม้ สุรินทร์

พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ในจังหวัดสุรินทร์   สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
D58.jpg  
พวงหรีด สุรินทร์
D68.jpg  
พวงหรีด สุรินทร์
D8.jpg  
พวงหรีด สุรินทร์

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ

 
พวงหรีด.com บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสุรินทร์  
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

อำเภอต่างๆใน จังหวัดสุรินทร์

1) อ.เมือง สุรินทร์ 2) ชุมพลบุรี 3) ท่าตูม    4) จอมพระ          
5) ปราสาท   6) กาบเชิง   7) รัตนบุรี   8) สนม        
9) ศีขรภูมิ   10) สังขะ   11) ลำดวน   12) สำโรงทาบ        
13) บัวเชด   14) พนมดงรัก   15) ศรีณรงค์   16) เขวาสินรินทร์        
17) โนนนารายณ์                    
 

บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ และวัดต่างๆใน จังหวัดสุรินทร์ ทุกวัด เช่น

พวงหรีด สุรินทร์ พวงหรีด สุรินทร์
พระอุโบสถวัดบูรพาราม
พระอารามหลวง
  หลวงพ่อพระชีว์
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสุรินทร์
     
วัดบูรพาราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วัดบูรพาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
มีอายุประมาณกว่า 200 ปี เท่าๆ กับอายุของเมืองสุรินทร์
สร้างโดยพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ จางวาง (ปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก
สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2300-2330 โดยประชาชนร่วมกันสร้างขึ้น เรียกชื่อว่า "วัดบูรพ์"
 
วัดศาลาลอย (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๐ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
วัดกัลยาณโกมุท
ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วัดประทุมธรรมชาติ
ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วัดอุดมประชาราษฎร์ (อุดรประชาราษฏร์)
ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วัดดงมัน
ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วัดประทุมศรัทธา
ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ฯลฯ
 

พวงหรีด อ.เมือง สุรินทร์ พวงหรีด ชุมพลบุรี พวงหรีด ท่าตูม    พวงหรีด จอมพระ          
พวงหรีด ปราสาท   พวงหรีด กาบเชิง   พวงหรีด รัตนบุรี   พวงหรีด สนม        
พวงหรีด ศีขรภูมิ   พวงหรีด สังขะ   พวงหรีด ลำดวน   พวงหรีด สำโรงทาบ        
พวงหรีด บัวเชด   พวงหรีด พนมดงรัก   พวงหรีด ศรีณรงค์   พวงหรีด เขวาสินรินทร์        
พวงหรีด โนนนารายณ์                    
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap